HMS Falken
till Söderhamn

Marinens övningsfartyg, segelfartyget HMS Falken (bilden), besöker Söderhamn den 29 juni 2018. Hon lägger till på Stugsundskajen, där kommunstyrelseordförande Sven-Erik Lindestam (S) hälsar henne välkommen.

HMS Falken kommer till Stugsundskajen cirka klockan 10:00. HMS Falken, som är ett av svenska marinens segel- och övningsfartyg, välkomnar allmänheten för besök klockan 14–16.

– Det är jättekul att Falken väljer att besöka Söderhamn på sin seglats. Ett utmärkt tillfälle att se en skonert livs levande, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam (S) på Söderhamn.se.

HMS Falken är ett segelfartyg, byggt 1947, 40 meter långt, 8 meter som bredast, 31,6 meter högt och med ett djupgående på 4,2 meter.

denna länk går det att följa HMS Falkens färd, för närvarande på väg från Stockholm till Söderhamn. Hon befinner sig i skrivandets stund strax norr om Grisslehamn, Uppland.

Jörgen Bengtson
Foto: Försvarsmakten

Nyheten uppdaterad 28 juni 2018