Positiva vindar
för svensk sjöfart

– Flera saker går sjöfartens och den maritima näringens väg, skriver Maritimt Forum i ett nyhetsbrev som summerar 2019. Vad är det då som har hänt för sjöfarten i stort? Nyhetsbrevet ser positiva vindar: • ökad passagerarsjöfart • ökad elanslutning av passagerarfartyg i kajläge • flera nya rutter • satsningar … Läs mer!