Positiva vindar
för svensk sjöfart

– Flera saker går sjöfartens och den maritima näringens väg, skriver Maritimt Forum i ett nyhetsbrev som summerar 2019.

Vad är det då som har hänt för sjöfarten i stort? Nyhetsbrevet ser positiva vindar:
• ökad passagerarsjöfart
• ökad elanslutning av passagerarfartyg i kajläge
• flera nya rutter
• satsningar på hamnar
• ökat intresse för sjöfart bland transportköpare
• närmare beslut om nästa generations isbrytare
• förlängd ekobonus för överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft många artiklar om svensk sjöfart, både om bekymmer och glädjeämnen, förutom alla artiklar om sjöräddning, fyrar, fyrdagar, marinhistoria, marin forskning och fritidsbåtar: Lotsbrist i Hälsingland (17 juli 2019), Sverige har fått sex nya sjövägmärken (12 april 2019), Äntligen – Sverige får egna sjömätare (10 april 2019), Handelsflottan börjar växa i Sverige (24 mars 2019), Flera fartyg flaggar svenskt (4 januari 2019), Skillnad på ”skepp” och ”båtar” (15 februari 2018), Fyrar och farleder inte bara statligt ansvar (17 november 2018), Snart får Sverige helt nya sjökort (20 maj 2017), Bättre villkor för havsnäringen? (5 januari 2017), Tonnageskatt äntligen verklighet (21 oktober 2016), Mindre utsläpp från fartyg till havs (13 augusti 2016), Jubel över ny skatt (19 december 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay