Sverige har fått
sex nya sjövägmärken

Den svenska sjötrafiken har fått nya sjövägmärken från den 1 april 2019.

De nya märkena talar om var det finns eluttag för landström, anger radiokanal för obligatorisk passning av anvisad VHF-kanal, rekommendation om svallfri fart, spolplatta för bottentvätt, båttvätt för fritidsbåtar och ett märke som i flera år har gjort sig känt och tömningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar.

Märket om svallfri fart är en möjlighet för fastighetsägare och andra att uppmana sjöfarare att framföra båten så att inte svallvågor uppstår, för att exempelvis skydda strandnära miljöer. Skälet till att det inte är ett förbud är att polisen och Kustbevakningen ser svårigheter med lagföringen.

– Det har tidigare saknats upplysningsmärken för exempelvis var man kan rengöra sin fritidsbåt, och var eluttag för landström finns. Därför finns flera nya sjövägmärken med i de nya reglerna, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

– Vi har märkt att det saknas kunskap i vissa grupper om hur utmärkningen ska se ut. Därför bestämde vi oss för att jobba med förklarande illustrationer, för att göra reglerna tydligare, säger Mats Hörström.

Sjövägmärken finns för att underlätta navigationen för sjöfarten och för att minska risken för olyckor. De fyller alltså samma funktion som vägmärken på land.

Tidigare reglerade Sjöfartsverket sjövägmärkens utseende och användning. Från och med 1 april 2019 är det Transportstyrelsen, som har detta ansvar.

De nya reglerna är mer teknikneutrala, så att ny säkerhetshöjande teknik ska kunna införas i takt med teknikutvecklingen. Ett annat syfte med de nya reglerna, är att reglera områden som tidigare inte reglerats och därigenom minska risken för olyckor.

Jörgen Bengtson
Bild: Transportstyrelsen