Skillnad på
”skepp” och ”båtar”

Trodde du att ”skepp” bara var en mer ålderdomlig eller annorlunda beteckning för ”båtar”?

Då trodde du fel. Det är noga reglerat vad som är ”skepp” och ”båt”. Och den 1 februari 2018 ändrade staten reglerna.

Största skillnaden, enligt de nya reglerna, är att fartyg på 12–24 meter blir ”båtar” istället för ”skepp”. Det senare är alltså en typ av fartygskategori, som har annan status. Lite förenklat är ”skepp” ett hus, som finns i ett register, fartygsregistret, och går att inteckna för lån och annat som kräver säkerhet.

Skepp är alltså sedan två veckor alla fartyg, som överstiger 24 meter mot tidigare alla som överstiger tolv meter. De nya reglerna rör drygt 3 800 fartyg, enligt Transportstyrelsen.

Andra ändringar i registerreglerna är att krav på särskiljande namn försvinner och att skeppsnamn som är avsedda att väcka anstöt inte får registreras.

Ingen regel utan undantag. Det finns fortsatt registrering av fartyg under 24 meter om de används yrkesmässigt. Alla fartyg över 15 meter ska, med vissa undantag, registreras!

Reglerna är snåriga, och staten fortsätter att dela in fartyg i ”båtar” (”fartyg som är upp till 24 meter lång”) och ”skepp”. För den som vill borra i reglera, finns mer att läsa på Transportstyrelsen sida om fartygsregistret.

Det svenska fartygsregistret omfattar, enligt Transportstyrelsen, ”registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar”.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay