Ny E 4 väster
om Harmånger

Europaväg 4 kommer att gå väster om Harmånger. I dag gav Trafikverket besked. Vidare norrut tänker sig Trafikverket att en ny E 4 går på landbro över jordbruksmarken. Norr om jordbruksmarken planeras en på- och avfartsplats. Vägsträckningen går mellan Vattrång och Gnarp.

– Det här var inte det alternativ som vi från kommunens sida förordat. Men från vår synvinkel var det här det näst bästa, säger ledningsutskottets ordförande, Stig Eng (C), till Nordanstig.se.

Trafikverket fick in ungefär 30 skriftliga yttranden på det tidigare förslaget. Bland de tunga remissvaren var förslaget till dragning tydlig: öster om Harmånger.

Region Gävleborg, Nordanstigs kommun och ett antal fastighetsägare ville ha korridor A4B, som går genom centrala eller östra Harmånger. Norrhälsinge miljökontor var inne på samma linje, men vill ha dragningen något mer åt öster (A5).

Nu är det klart vad Trafikverket vill: väster.

För Harmångers del är en tänkbar placering av trafikplats strax nordost om Prästberget, inte långt från samhället.

– Placeringen är jätteviktig och det arbetet kommer att börja ganska snart, säger Stig Eng.

Sträckan Harmånger–Gnarp byggs i den sedan tidigare valda korridoren B-C-D förbi Jättendal, Bäling och Gnarp. Projekteringen startar direkt. Byggstarten är planerad till våren 2022. Trafikverkets bedömning är en byggtid på tre år av den 22 kilometer långa vägen.

Trafikverkets målsättning är en ny mötesseparerad E 4. Hastigheten blir 110 kilometer per timme med planskilda korsningar och möjlighet för långsamtgående fordon, gående och cyklister att färdas på ett separat vägnät. Trafikverket planerar för trefältsväg, Nordanstigs kommun arbetar för fyrfältsväg, alltså i praktiken en motorväg.

– Det finns många fördelar med den valda sträckningen. Trafikplatsernas placering gör att kopplingen till Harmånger blir god, samtidigt som buller och barriäreffekter i samhället minskar, säger Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren till Nordanstig.se.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft två artiklar om nya E 4:an genom Nordanstig: Lutar åt att nya E 4:an går öster om Harmånger (29 september 2017) och Nytt E 4-avsnitt 2018 (11 december 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Trafikverket

Nyheten uppdaterad 17 februari 2018