Gävle–Uppsala får
dubblerad tågkapacitet

Pendlarna på Gästrike-Upplandskusten kan se fram mot dubblerad kapacitet på sträckan Gävle–Uppsala. Region Uppsala har beställt åtta nya dubbeldäckartåg av typen Stadler Dosto (bilden). Därmed får också pendlare från Hälsingekusten, som byter tåg i Gävle, bättre kollektivtrafik

Upptåget mellan Uppsala och Gävle får fyravagnarståg med fördubblad passagerarkapacitet jämfört med nuvarande tvåvagnarståg. Varje nytt tåg får 357 sittplatser jämfört med 170 i dagens Upptåg.

När dubbeldäckartågen börjar levereras till lokaltrafikbolaget UL, kommer de att sättas in främst på sträckan Gävle–Uppsala.

De nya tågen är tillverkade av schweiziska Stadler och ska levereras 2019–2020. De ska vara särskilt anpassade för vinterklimat. AB Transitio kommer att äga tågen och hyra ut dem till UL

Jörgen Bengtson
Bild: Stadler