Tonnageskatt
äntligen verklighet

Från och med i går har Sverige en tonnageskatt. Den förbättrar radikalt förutsättningarna för handelssjöfarten.

Tonnageskatt innebär att rederiernas inkomster bestäms schablonmässigt utifrån nettodräktigheten på rederiets tonnage, det vill säga last- och passagerarkapaciteten. Det belopp man får fram, ska redaren betala konventionell bolagsskatt på. Systemet medför att rederiet betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av verkliga vinster och förluster i verksamheten.

Det blir frivilligt för rederierna att gå över till tonnageskatt i stället för konventionell bolagsskatt.

riksdagen-plenumFör några veckor sedan föll klubbslaget för det historiska sjöfartsbeslutet i riksdagen: Tonnageskatten blev verklighet.

I praktiken innebär beslutet att tonnageskatten blir tillgänglig från och med skatteåret 2017.

– Det känns viktigt att alla är så eniga kring detta, och jag vill verkligen rikta ett stort tack till hela branschen och till alla politiker, säger Pia Berglund, verkställande direktör för Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Även de fackliga organisationerna hyllar beslutet.

– Det är mycket glädjande att riksdagen till sist tog detta beslut och vi ser att på sikt kommer det att stärka de svenska företagen och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen ombord i svenska fartyg, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk, i en skriftlig kommentar.

Kollegorna i Sjöbefälsföreningen instämmer:

– Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, säger Mikael Huss, verkställande direktör för Sjöbefälsföreningen, och fortsätter:

– Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend.

Redan åt 1997 godkände EU-kommissionen att enskilda EU-stater fick införa tonnageskatt och reducerade skatte- och avgiftssatser för ombordanställda ner till noll procent. Alla EU-länder utom Sverige, Österrike och Portugal har successivt inför tonnageskatt, för att stödja sina inhemska rederier, flottor och sjöfolks arbetstillfällen..

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om tonnageskatten, Jubel över ny skatt (19 december 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Riksdagen