Mindre torskkvoter
och större sillkvoter

EU-fiskeministrarna är överens om 2017 års fiskekvoter i Östersjön för torsk (bilden), lax, sill, skarpsill och rödspätta. Både fritidsfisket och yrkesfisket får begränsningar i västra Östersjön: fritidsfisket högst tre torskar per person och dag mot fem torskar i dag; yrkesfisket minskning på 56 procent.

torsk-tecknadI östra Östersjön blir begränsningen av torsk 25 procent. Ytterligare skyddsåtgärder för det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars.

Fiskeministrarna var eniga i sitt beslut om kvoter för fisket i Östersjön. I diskussionen har ministrarna utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES).

– Beslutet är i linje med målen om ett långsiktigt hållbart fiske i den gemensamma fiskeripolitiken och den nya fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön, vilket vi ser som positivt, säger Malin Wilhelmsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Fångstkvoterna för lax förblir oförändrade i centrala Östersjön men minskar i Finska viken med 20 procent.

Kvoterna för sill ökar i Bottenhavet och Bottenviken med 17 procent och i västra och centrala Östersjön med 8 procent.

Kvoterna för skarpsill ökar med 29 procent.

Kvoterna för rödspätta ökar med 95 procent.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay