Snart får Sverige
hela nya sjökort

I hundratals år har Sverige och resten av världen haft sjökort, som i grunden sett likadana ut över tiden. Ett gammalt sjökort (bilden) har inte skiljt sig i grunden från ett modernt. Men nu kommer helt nya sjökort

De nya svenska sjökorten anpassas till det nya höjdsystemet RH 2000 och är till stor del baserade på satellitdata. Först ut är sträckan Haparanda–Skellefteå, där sjökorten numera utgår från det nya referenssystemet.

– De nya sjökorten blir enklare, lättare och mer rättvisande. Som användare behöver man inte ta hänsyn till landhöjning utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd för att få aktuellt djup, säger Elisabeth Svensson, kartingenjör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Landhöjningen innebär att land och havsbotten höjer sig i förhållande till havsytan. Landhöjningen medför att det långsamt blir grundare i de flesta svenska kustfarvatten. Det är något som alla båtägare på Hälsingekusten är medvetna om, där landhöjningen är cirka 75 centimeter på 100 år.

Landhöjningen innebär att djupuppgifterna på sjökorten långsamt blir inaktuella.

I vissa områden längs Norrlandskusten är det vid medelvattenstånd så mycket som 0,5 meter grundare än vad sjökorten för närvarande anger. För att lösa detta problem, och för att anpassa de svenska sjökorten till en internationell referensnivå, har Sjöfartsverket påbörjat vad man kallar ”Sjökortslyftet”.

I projektet anpassas sjökorten för moderna, satellitbaserade mätningar, vilket ger större noggrannhet. De nya sjökorten utgår dessutom från samma nollpunkt som lantmäteriet mäter mot. Det nya systemet bygger på internationella rekommendationer och passar därför bättre för samordning med andra länder.

Både djupkurvor, djupsiffror och strandlinjer påverkas i sjökorten.

– Det krävs handpåläggning för att allt ska bli rätt, säger Sjöfartsverket i sitt pressmeddelande.

Arbetet med Sjökortslyftet började 2016 vid gränsen mot Finland. Det följer kusten medurs och når – om allt går enligt planerna – norska gränsen 2021. Nytt sjökort för Hälsingekusten kommer alltså inom kort.

Sjökortet för sträckan mellan Haparanda–Nygrån är klar i de digitala sjökorten som handelssjöfarten använder. Nya sjökortsdata finns också för aktörer, som tillverkar elektroniska navigationssystem för fritidsbåtar. De allmänna sjökorten, tryckta i A0-format, kommer under 2018. Båtsportkortet Bottenviken (Haparanda–Sikeå) ska vara klart till sommaren 2018.

Jörgen Bengtson