Tummen upp för
Hälsingekustens bad

Det blir tummen upp för strandbaden på Hälsingekusten, enligt Havs- och vattenmyndigheten (HAV) som redovisar Sveriges strandbad på webbsidan Badplatsen.Steno havsbad

Kommunerna tar bokstavligt talat tempen på badplatser runt om i Sverige. Det viktiga med provtagningen är inte temperaturen utan vattenkvaliteten. Kommunerna kan också lägga in kompletterande information om exempelvis hur lång stranden är, om det finns gräsmattor och annan växtlighet.

I Sverige finns cirka 2 700 badplatser, som är registrerade hos kommunerna. Av dessa är 444 så kallade EU-bad, med minst 200 badande per dag och tuffare krav på regelbunden kontroll, provtagning och skyltning. Inget av Hälsingekustens 15 strandbad, som kommunerna tar prover på, är stort nog för att vara ”EU-bad”.

På HAV:s Badplatsen går det att söka bad på kommun eller karta.

På Hälsingekusten eller dess omedelbara närhet finns följande stränder listade, från norr till söder:
• Norrfjärden
• Sörfjärden
• Varpsand (Sörfjärden)
• Hårte (Koharet)
• Strömsbruk (Sörsjön):
• Storsand (Hölick)
• Östra havsbadet (Hölick)
• Gräsmaln
• Malnbaden
• Ankarmon
• Snäcken (Långvind)
• Storsands havsbad (Stålnäs)
• Färsjön
• Stenö havsbad (bilden)
• Vallviks havsbad

Badplatsen fanns tidigare på Folkhälsomyndighetens webbplats men flyttade 2015 till HAV:s webbplats. Många badplatser fanns tidigare inte med, i Hälsingland till exempel havsbaden i Hölick och Långvind. Årets lista innehåller dock 50 procent fler badplatser jämför med för två år sedan, inklusive Långvind (Snäcken) och Hölick (Storsand och Östra havsbadet).

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun