Skydd för vrak
på Hälsingekusten

Hälsingekusten och andra delar av Östersjön är rika på kulturlämningar på havsbotten. Problemet är att fiske med både bottentrålar och garn hotar lämningarna.

– Fisket i svenska havsområden med bottentrålar och garn riskerar att skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen, skriver Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten (HAV) i en gemensam utredning och pressmeddelande.

De båda myndigheterna planerar att – tillsammans med museer och länsstyrelser – ta fram en vägledning. som ska minska riskerna.

Östersjön erbjuder världens bästa vatten för förlista gamla träskepp. Kallt, bräckt vatten utan skeppsmask, gör att skeppen blir mycket välbevarade. Östersjön är en skattkista för vrakletare.

Här finns till exempel de internationellt omskrivna örlogsskeppen Svärdet och Kronan. som gick under i sjöstrider på 1600-talet, påminner myndigheterna och lägger till:

– Men lämningarna under havsytan kan också vara boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid och rester efter hamnar och industrier.

– Kulturarvet under vattenytan är en viktig källa till kunskaper om historien som även kommande generationer ska ha möjlighet att ta del av. Därför måste vi skydda det, säger Michael Frisk, utredare på Riksantikvarieämbetet.

De som fiskar med bottentrålar och garn behöver information om vad de kan göra för att undvika att skada kulturlämningarna. Även tappade trålar, fiskegarn och spökgarn (draggning efter förlorade fiskeredskap) kräver särskild försiktighet.

Riksantikvarieämbetet och HAV planerar därför att ta fram en vägledning om hur man konkret minskar riskerna.

– Förlorade fiskeredskap utgör en fara för fiskar, fåglar och däggdjur då de kan fortsätta att fånga djur i många år eftersom redskapen är gjorda av mycket hållbara material. För att havsmiljön ska bli bättre måste vi få bort de här föroreningskällorna, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare på HAV.

För den som vill läsa om skeppsvrak i Östersjön, finns en magnifik fotobok, ”Ghostships”. Trots sin engelska titel, är boken på svenska. I den får vi följa med dykarna Jonas Dahm och Carl Douglas till de mest spektakulära vraken i Östersjön.

Jörgen Bengtson