Från coronaavtryck
till sommaravtryck

I dag kom borden fram vid parkeringen utanför Coop i Enångers centrum, ett säkert vårtecken.

Det blev inga majkasor på kusten i år, men väl de sittgrupper som välkomnar våren och sommaren. De kom på plats på eftermiddagen, nyoljade och fina.

Bakom dessa sommarmöbler och mycket annat som händer i Enånger står ideellt arbete, med bland annat Enångers hembygdsförening som spelar en viktig roll. Hembygdsföreningen har tagit på sig rollen som lokal utvecklingsgrupp, ofta kallat byalag, för socknen.

Ett större, mycket viktigare grepp, tog Enångers hembygdsförening i höstas, då föreningen startade arbetet med att göra en så kallad lokalekonomisk analys (LEA). Den är ekonomisk marknadsundersökning av den lokala ekonomin, i detta fall i Enångers socken.

Hembygdsföreningens paradgren är utmärkelsen ”Årets Enångrare”, som kan gå till en en eller flera personer eller en förening.

I höstas tog Enångers hembygdsförening ett annat initiativ, att få människor att bidra med coronaintryck: ”Skriv några rader om din tid under coronapandemin”, uppmanade föreningen på ett anslag utanför Coop.

Enångers hembygdsförening brukar varje sommar ha ett ambitiöst sommarprogram.

En nog så viktig del av föreningens arbete är att dokumentera och digitalisera gamla bilder inom ramen för Sockenbilder, där Enånger står för en stor skatt av bilder.

Får några år sedan gjorde Enångers hembygdsförening ett upprop för ”konstnärsalster från konstnärer med Enångersanknytning”.

Hembygdsföreningen har också ett eget museum på vägen mot Borka.

Hembygdsföreningen har egen webbplats, www.enanger.se, och facebooksida man startat.

Andra viktiga föreningar för att hålla socknen i gång är Enångers idrottsklubb (EIK), Enångers båtsällskap (EBS), Enångers bygdegårdsförening samt de många lokala föreningarna i framför allt Lindefallet men också Långvind och andra byar.

Text och foto:
Jörgen Bengtson