Hälsingekusten
krymper till 2040

Hälsingekustens tre kommuner – Hudiksvall, Söderhamn och Nordanstig – tappar 4 646 invånare till år 2040.

Inlandets tre kommuner – Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker – tappar 4 269 invånare.

Enda kommun i länet som ökar i folkmängd, är den största kommunen, Gävle. Den inomregionala centraliseringen gör att Gävle har en prognostiserad befolkningsökning på 5 412 invånare 2020–2040.

Sandviken befäster sin ställning som länets näst största kommun sedan Hudiksvall under några tidigare år varit nummer två i länet.

Det visar Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos för Gävleborgs län 2020–2040.

Förklaringen till befolkningsminskningen är födelseunderskottet och utflyttningsnettot, med andra ord: färre födda än döda, och fler utflyttade än inflyttade. Hittills är det invandringen från andra länder, som hållit befolkningssiffrorna uppe eller gjort minskningen mindre än den nu blir.

Det faktiska invånarantalet 2020 och prognosen för 2040 ger nedanstående bild.
Bollnäs: 26 809 respektive 24 942 invånare; -1 867 invånare och -7  procent
Gävle: 102 904 respektive 108 316 invånare; 5 412 invånare och +5 procent
Hofors: 9 570 respektive 9 337 invånare; -233 invånare och -2 procent
Hudiksvall: 37 531 respektive 36 194 invånare; -1 337 invånare och -4 procent
Ljusdal: 18 867 respektive 17 363 invånare; -1 504 invånare och  -8 procent
Nordanstig: 9 483 respektive 8 923 invånare; -560 invånare och -6 procent
Ockelbo: 5 884 respektive 5 611 invånare; -273 invånare och -5 procent
Ovanåker: 11 672 respektive 10 774 invånare; -898 invånare och -8 procent
Sandviken: 39 290 respektive 39 127 invånare; -163 invånare och -0,4 procent
Söderhamn: 25 492 respektive 22 743 invånare; -2 749 invånare och -11 procent.

Jörgen Bengtson