Söderhamn startar
skärgårdsstädning

Nedskräpningen i havet är ett allmänt problem. I skärgårdar med mycket stränder och människor blir det extra tydligt. Därför startar Söderhamns kommun ett projekt med sommarstädning på fyra skärgårdsöar: Enskär, Prästgrundet, Rönnskär och Storjungfrun.

Söderhamns kommunala verksamhet Skärgårdsenheten tömmer sedan gammalt avfalls- och återvinningskärl, som sommargäster, båtfolk och andra besökare använder på öarna i Söderhamns skärgård. Dock hamnar mycket skräp ändå i havet eller på stränderna. Detta kallar man marint skräp.

Marint skräp är, skriver Söderhamns på www.soderhamn.se, ”fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av människor och som avsiktligt kastas eller oavsiktligt förlorats i den marina och kustnära miljön. Ofta så kallat grovavfall som kräver särskild avfallshantering. Det hittas på stränder, i vattenmassan, på havsbotten och i sediment och både som stora föremål (makroskräp) och som mindre delar eller partiklar (mikroskräp).”

Det är mot den här bakgrunden som Skärgårdsenheten har startat  projekt ”Östädning” tillsammans med kommunala bolaget Söderhamn Nära. Det börjar som ett pilotprojekt, där kommunen mobiliserar öbor och besökare på öarna Enskär, Prästgrundet, Storjungfrun och Rönnskär – där kommunen också har övernattningsstugor och vandrarhem (Rönnskär) – att samla in skräp på öarna. I slutet av augusti kommer kommunen och hämtar soporna i containrar, som Söderhamn Nära har placerat ut.

Tanken till projektet uppstod i samtal med öborna. Men östädning är också en del av Söderhamns miljöstrategiska arbete, mer specifikt kommunens kretsloppsplan. Projektet har också nationella kopplingar till strategin för Östersjön med att förebygga och minska marint skräp. Ansvarig för projektet i Söderhamn är Carina Sjölin på Skärgårdsenheten.

– Vi tror och hoppas att den som deltar tycker att detta är ett bra initiativ för våra öar. Ha en fin skräpletarsommar, säger Carina Sjölin på www.soderhamn.se.

Varje ö bestämmer själv hur man vill organisera arbetet med att samla in skräp.

Mot slutet av sommaren kommer Söderhamn Nära och hämtar sopkärlen på de fyra öarna, lördag den 21 augusti för tre av öarna och måndag 23 augusti för Storjungfrun.

Hämtschemat är:
• Prästgrundet, cirka 9.30-10.30
• Rönnskär, cirka 12.00-13.00
• Enskär, cirka 14.30-15.30
• Storjungfrun, cirka 9.00-10.00

Jörgen Bengtson
Foto: Söderhamns kommun