Karta med
spökgarn och vrak

Hälsingekusten – och större delen av Sveriges kuster – är fyllda av vrak och spökgarn. Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har ett webbverktyg, GhostGuard, där registrerade maritima fornlämningar, till exempel vrak, finns på en karta. Här kan man också rapportera förlorade eller hittade fiskeredskap, som alltså blir synliga på samma karta.

För alla som draggar efter förlorade fiskeredskap samt för fritidsfiskare som lägger nät, är det en stor fördel att snabbt och på samma karta kunna se var på botten det också finns inregistrerade fornlämningar, skriver HAV i ett pressmeddelande i dag.

GhostGuard i sin nuvarande utformning är resultatet av ett tätt samarbete mellan två myndigheter, Riksantikvarieämbetet samt Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med webbverktyget är – förutom att rensa sjöar och hav från miljöstörande spökgarn – också att skydda fornlämningar i vatten från att förstöras.

Riksantikvarieämbetet och HAV gjorde en gemensam utredning år 2020 med anledning av det kända problemet att bottentrålar och garn i svenska havsområden riskerar att fastna och skada mer än 600 kända kulturlämningar på havsbottnen. Spökgarn bidrar också till uppkomsten av mikroplaster, som är skadliga för djur och växter i den marina miljön; men framförallt bidrar spökgarn till ett mycket stort lidande för fiskar, fåglar och däggdjur som trasslar in sig och svälter eller kvävs till döds.

Jörgen Bengtson