Vintern kom
tidigt år 2021–2022

Vintern kom tidigt till Hälsingekusten i år, enligt både hur folk uppfattar det och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) fastställer årstidsankomsterna. Enligt SMHI är det vinter, när dygnsmedeltemperaturen varit under noll grader fem dagar på rad. I år kunde SMHI konstatera att så var faller från och med den 26 november.

Vinterns ankomst går att bestämma först i efterhand, sedan det gått fem dygn med vintertemperatur. Det var därmed först den 1 december, som SMHI kunde ge besked om att hela Hälsingekusten nu har vinter.

Årstidsväxlingar och mycket annat, som har med väder att göra, håller SMHI koll på. Det finns till och med en särskilt årstidskarta att följa.

SMHI tar fram årstidskartan automatiskt från en griddad analys, som är gjord i ett rutnät över nordvästra Europa. Den griddade analysen väger samman temperaturobservationer och prognoser. Varje beräkningspunkt i rutnätet motsvarar en yta på cirka tre gånger tre kilometer.

I den automatiskt gjorda analysen kan enstaka beräkningspunkter skilja sig från det storskaliga mönstret. I fjällen är till exempel temperaturkontrasten normalt relativt stor mellan fjälltoppar och dalgångar.

Detta gäller naturligtvis även längs kusten. Här kan skillnaderna vara stora mellan öar och kust med öppen hav å ena sidan och kuststräckor bara någon kilometer in i landet.

Därmed kommer årstiderna att kunna variera inom små områden, vare sig det är fjällvärlden eller kusten.

Vintern kommer under årens lopp till Hälsingekusten vid högst olika tidpunkter: Genomsnittsdag för vinterns ankomst är 1 december, så i år var vinterns ankomst tidig och förra året extremt sen.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI