Skärgårdsled får
underhåll på vintern

Skärgårdsenheten håller igång året om. Söderhamns kommun har en skärgårdsenhet, som man förknippar med sommar, sol och skärgård. Men den jobbar året om, även under vinter, kyla och is.

När vintern är som hårdast går Skärgårdsenheten ut på farledsunderhåll, som på bilden Myrskärsleden. Detta och mycket annat berättar man om på sin facebooksida.

Den är för övrigt en av de mest populära facebooksidorna på Hälsingekusten, räknat i antal ”följare”, 3 139, för att vara exakt.

Under hösten handlar mycket av Skärgårdsenhetens verksamhet om att dra upp båtar för vintern, lägga upp bryggor på land, stänga stugor, vinterställa STF-vandrarhemmet på Rönnskär och på andra sätt gå i ide.

När vintern väl är här, väntar dels underhåll av farleder som batteribyte på lysprickar och lampbyte i fyrar och bojar, dels arbete med bryggor, båtar och annat som hör sommaren till men kan utföras på vintern.

Söderhamn är ensam bland Hälsingekustens kommuner att ha flera övernattningsstugor och regelbunden båttrafik till dessa. Kronan på verket är STF-anslutna vandrarhemmet på Rönnskär, som håller till i den gamla lotsstationen. Till vandrarhemmet hör skärgårdsstugor – enkla övernattningsstugor – på öarna Storjungfrun, Enskär och Klacksörarna.

Skärgårdsenheten sköter vandrarhem, övernattningsstugor och båttrafik till öarna.

Jörgen Bengtson
Foto: Skärgårdsenheten Söderhamn