Får Söderhamns
beredskapsflygplats?

Gävleborgs län har inte längre någon flygtrafik. Tidigare hade både Hudiksvall, Söderhamn och Gävle egna flygplatser med reguljärtrafik. Nu finns kanske en chans för länet att återfå flygtrafik – om än i form av beredskapsflygplats.

Gamla Hälsinge flygflottilj (bilden), F 15, i Söderhamn bör bli beredskapsflygplats, anser Länsstyrelsen Gävleborg i en skrivelse till Infrastrukturdepartementet.

Länsstyrelsen skriver att det är ”anmärkningsvärt” att Gävleborg lämnats utanför diskussionen om nya beredskapsflygplatser.

En statlig utredning från Trafikverket föreslår en utökning av beredskapsflygplatser. Det ser dock ut som om Gävleborg skulle bli utan detta. Länsstyrelsen Gävleborg är kritisk till Trafikverkets hållning.

”I dag nyttjar polisflyget och ambulansflyget flygplatsen som ett av sina tankställen”, skriver Länsstyrelsen som ett argument för att Söderhamn bör bli ny beredskapsflygplats.

”Gävleborg är som en vit fläck på den här flygplattskartan och det är inte bra om man vill ha en beredskap för flyg dygnet runt i hela landet”, säger landshövding Per Bill.

Gävle kommun har tackat nej till beredskapsflygplats på nedlagda Gävle flygplats, där Gävlebygdens Flygklubb i dag har verksamhet.

Söderhamns kommun har däremot visat intresse för nytt liv på F 15.

Hälsinge flygflottilj (F 15) fanns mellan 1945 och 1998. På det gamla flottiljområdet finns i dag museum med bland annat flygsimulator. Vid Europaväg 4, utanför E-Center, finns i ett flygplan som påminner om verksamheten.

Jörgen Bengtson