”Stenbrottssjön”
ny sjö på Hälsingekusten

Det finns en ny sjön på Hälsingekusten, rakt väster om byn Östra Myra i Långvind. Paret Agneta och Jörgen Bengtson hittade den för knappt två år sedan och skrev till Lantmäteriverket och föreslog ett namn. Nu har de fått svar – och sjön har fått namn, det paret Bengtson föreslog, ”Stenbrottssjön”.

Namnet har nu fått laga kraft. Lantmäteriet ”fastställer Stenbrottssjön som officiellt namn på vattnet ifråga”.

Hädanefter kommer namnet att stå på kartorna.

Den tidigare hemliga sjön är djup, drygt 250 meter lång och knappt 150 meter bred. Men den hade tidigare inget namn, finns inte på kartan Fornsök med namn eller kommentar och inte heller på några årtionden gamla kartor från Lantmäteriverket.

”Stenbrottssjön” tycker Lantmäteriet är ett bra namn:

”Det till Lantmäteriet inkomna förslaget Stenbrottssjön är ett väl valt namn som tydligt utpekar en bestämd lokal och som genom sitt ordinnehåll lätt väcker associationer om just denna lokal. Namnet är också språkligt okontroversiellt och lättanvänt”, skriver Lantmäteriet som motiv till sitt beslut.

Det finns en definition på vad som är ”sjö”. Det ska vara en vattensamling på minst ett hektar (10 000 kvadratmeter). Sjön väster om Östra Myra är betydligt större än ett hektar.

Sjön är en nybildning, som tillkom under 1990-talet. En skylt nära sjön ger en ledtråd, ”Stenbrott”. Sjön är en stentäkt, ett vattenfyllt stenbrott från bygget av nya Europavägen och järnvägen – nya E4:an Söderhamn–Enånger som invigdes 1998.

Två personer med god förankring i Långvind bekräftar sjöns historia:

– Det är den gamla bergtäkten som användes då de byggde E4:an mellan Enånger–Söderhamn, säger Sara Johansson, Långvindsbruk.

Mats Persson, tidigare förvaltare på Långvinds bruk, bekräftar också att sjön är stenbrottet från bygget av nya E4:an och järnvägen mellan Enånger och Söderhamn.

Nu bekräftar även Lantmäteriet att så är fallet.

Det finns en tidigare artikel om detta: Okänd sjö i Långvind (15 april 2020).

Text och foto:
Jörgen Bengtson