Stenbrottssjön
officiellt satt på kartan

Sveriges Television (SVT) har uppmärksammat Enånger – och det är ovanligt. Det här gången handlar det om något så ovanligt som en okänd sjö, som fått namn tack vare Jörgen och Agneta Bengtson.

Paret Bengtson upptäckte för knappt två år sedan en okänd sjö väster om byn Östra Myra i Långvind, sydöstra delen av Hudiksvalls kommun.

Efter lite efterforskning kom de fram till att sjön var ett vattenfyllt stenbrott. Det uppstod när nya E 4:an och järnvägen byggdes mellan Söderhamn och Enånger. Därför föreslog de i en inlaga till Lantmäteriet att sjön skulle få namnet ”Stenbrottssjön”.

Lantmäteriet höll med, och i dag hade SVT ett inslag om ”den unika sjön som fram tills nu saknat officiellt namn”.

Jörgen Bengtson tog med sig SVT-reportern Bizz Sjöblom och pulsade fram på oplogade vägar tills de nådde sjön.

Det är mycket ovanligt att en sjö inte har ett namn, säger Lantmäteriet. Det tycker dessutom att ”Stenbrottssjön” är ett bra namn:

”Det till Lantmäteriet inkomna förslaget Stenbrottssjön är ett väl valt namn som tydligt utpekar en bestämd lokal och som genom sitt ordinnehåll lätt väcker associationer om just denna lokal. Namnet är också språkligt okontroversiellt och lättanvänt”, skriver Lantmäteriet som motiv till sitt beslut.

Jörgen Bengtson har gått i klinch med Lantmäteriet tidigare. För ungefär 15 år sedan föreslog han att tre gårdar med hävdvunna namn i Långvindsbruk, skulle få sina gamla namn på kartan. Så blev också fallet. Numera finns Kvarnen, Kungsgården och Mellanhammaren på kartan. Ett fjärde namn fick inte Lantmäteriets gehör, Långvinds strömmar. Det var namnet som han trodde var namnet på ån, som gav upphov till ett järnbruk 1687.

Lantmäteriet höll med om att ån skulle få ett namn, men tyckte att ”Långvinds strömmar” var arkaiskt, så verket gav ån namnet – Långvindsån. Sedan har Jörgen Bengtson grävt i Riksarkivets gömmor och hittat privilegiebreven för Långvind, ett för ålfiske och ett för järnbruk. Här framgår att namnet på ån är ”Långvinds ström”. Dock har han inte skrivit någon ny inlaga till Lantmäteriverket om detta…

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om detta: ”Stenbrottssjön” ny sjö på Hälsingekusten (3 februari 2022) och Okänd sjö i Långvind (15 april 2020).

Text och foto:
Jörgen Bengtson