Nej till överklagande
av utvidgat strandskydd

Fem företag, organisationer och personer överklagade Länsstyrelsen Gävleborgs beslut från 2017 om att utvidga strandskyddet vid kusten i Hudiksvalls kommun. Regeringen har beslutat att avslå överklagan.

Länsstyrelsen belade större delen av den 46 mil långa havskusten i Hudiksvalls kommun med utökat strandskydd till 200 eller 300 meter. Normalt strandskydd är 100 meter.

Bara i särskilda fall kan Länsstyrelsen besluta om utökad strandskydd. Länsstyrelsen i Gävle tyckte att nästan hela kusten behövde detta extraordinära skydd.

Mot detta reagerade Hudiksvalls kommun, Långvinds bruk, Långvinds byalag och två privatpersoner, Anders Hall och Jan-Erik Skoglund. Men det hjälpte inte. Regeringen meddelar den 7 april 2022 att den inte prövar överklagandena.

”Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att de berörda områdena har sådana natur- och friluftsvärden att det är motiverat att utvidga strandskyddet på det sätt som följer av länsstyrelsens beslut. Genom länsstyrelsens beslut tryggas allmänrättslig tillgång till strandområdena på lång sikt och goda livsvillkor för djur- och växtliv bevaras”, skriver regeringen genom statsrådet Annika Strandhäll.

Text och foto:
Jörgen Bengtson