Vägupprustning
från E 4:an till Långvind

Måndagen den 15 augusti 2022 går startskottet för två nya vägar i Långvind. Trafikverket med entreprenörer börjar att förse allmänna vägen från Östra Myra till Långvindsbruk, 9,2 kilometer, med ny vägbeläggning. Samtidigt börjar arbetet med att ge Snäckenvägen från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde ny beläggning, en sträcka på 3,3 kilometer. Arbetet pågår under veckorna 33 och 34.

Trafikverkets arbete på länsväg X 673, som den formellt heter, går från gamla E4:an i Vedmora via trafikplats Ångersjön (nya E 4:an) till Långvindsbruk. Berörd sträcka för upprustning kallar Trafikverket för Storhällan–Långvind, där ”Storhällan” rimligen är byn Östra Myra. Vändplanen vid gamla ångbåtsbryggan får fortsatt grus, resten av vägen får ny vägbeläggning.

Egentligen skulle arbetet med att ge vägen ny beläggning ha startat 12 september 2022, men det blir nu tidigarelagt med fyra veckor. Det är dock något som Trafikverkets webbplats inte är medveten om. När väl arbetet kom igång, visade det sig ta längre tid än planerat.

Vägarna får nya bärlager och nya ytskikt. Ytskiktet är en form av asfalt – som är ett vitt begrepp – i detta fall en blandning av grus (makadam) och bitumen (”klistret” i asfalten). Ytskiktet kallas även JIM (justering indränkt makadam) eller tankbeläggning.

Arbetet sker i fyra etapper. Arbetet innebär att många lastbilar kommer att frakta bärlager (makadam) och tankbilar bitumen. Till detta kommer väghyvel och ”ångvält”. Det kommer att vara svårt att passera arbetsstället, enligt samfällighetsföreningens webbplats Langvind.se.

Arbetet skulle från början ta en vecka, nu fortsätter arbetet in på vecka 34.

Etapp 1: Måndag, väg 673 från vändplanen i Långvindsbruk till bron över Långvinds ström.

Etapp 2: Tisdag, Snäckenvägen. Bilister hänvisas till Saltpannavägen–väg 673 mellan Pimsbovägen och gamla skolan.

Etapp 3: Onsdag, Snäckenvägen och väg 673 från bron över Långvinds ström till korsningen Pimsbovägen. Bilister hänvisas till skogsbilväg som mynnar mitt på Pimsbovägen.

Etapp 4: Torsdag och måndag–tisdag, väg 673 från Pimsbovägen till Östra Myra. Bilister hänvisas till Pimsbovägen.

Peab utför arbetet år Trafikverket respektive Långvinds samfällighetsförening.

Bilden visar vägens dålig tillstånd i lindallén i Långvindsbruk.

Långvind.com/Hälsingekusten.se har haft flera artiklar om vägen till Långvindsbruk: Ny väg till Långvind (4 juni 2022), Fortsatt dålig plogning i Långvind (25 november 2009) och Nya vägmarkeringar i Långvind (12 september 2009).

Långvind.com/Hälsingekusten.se har haft flera artiklar om Snäckenvägen under årens lopp: Klart med nya Snäckenvägen (10 augusti 2022), Snäckenvägen går in i Långvinds samfällighetsförening (20 juli 2019), Snäckenvägen blir del av fritidsområdet (14 april 2019), Ingen upprustning av Snäckenvägen (30 juli 2018), Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning igång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 17 augusti 2022