Hudiksvalls fiskarkapell
på Hälsingekusten.se

Norrlandskusten har en unik samling fiskarkapell, i synnerhet i Hälsingland. De är historiskt knutna till städerna och dess fiskare. Hälsinglands äldsta stad, Hudiksvall, har sju fiskarkapell, varv fyra historiskt hör till Hudiksvalls stad och församling.

Hälsingekusten.se presenterar härmed de sju fiskarkapellen i Hudiksvalls kommun, som är olika men ändå har mycket gemensamt, både med varandra och med de två fiskarkapell som finns i Söderhamns kommun och två i Gävle kommun.

Agö kapell är från 1660 och ligger i fiskeläget Agö hamn på Agön. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad, i dag Hudiksvallsbygdens församling. Kapellet är störst bland fiskarkapellet i Gävleborgs län och ligger på Hälsinglands näst största ö. Det utvidgades med till- och överbyggnad 1831. Inredningen är från början av 1700- och 1800-talet. Den första kyrkklockan är från 1616.

Bergö kapell är från 1636 och ligger nära fiskeläget på Yttre Bergön, som numera är fastland, i Rogsta. Fiskarkapellet hör i dag till Hudiksvallsbygdens församling men står byn Sågtäkten – i Harmångers socken/församling – nära. Kapellet är bland de äldsta fiskarkapellen i Sverige, byggt på en ö som på grund av landhöjningen blivit en halvö långt ifrån havet. Det kan ha funnits ett kapell på platsen före 1636. Altaret är av mycket ålderdomlig, femhörnig typ, som kan härröra från 1500-talet. I taket hänger en fisk!

Bålsö kapell är från 1603 och ligger på ön Bålsön, en bit från Bålsö fiskeläge, nordost om Hornslandet. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad, i dag Hudiksvallsbygdens församling. Det är sannolikt Sveriges äldsta fiskarkapell. På grund av landhöjningar står det långt ifrån havet. Interiört är det en 1700-talsskapelse med altare och predikstol i rokoko. Väggarna är rikligt och högkvalitativt dekorerade. Fiskeläget är på grund av landhöjningen flyttat och ligger långt från kapellet.

Hölicks kapell är från 1930/1931 och ligger i fiskeläget Hölick på fastlandet. Fiskarkapellet hör i dag till Hudiksvallsbygdens församling. Kapellet är näst yngst på Jungfrukusten. Kapellet är stort, har tio bänkar på vardera sidan om mittgången. Inredningen domineras av Gösta Bohms altartavla, utförd 1954, en vision av den uppståndne Kristus, vars beskydd och välsignelse utbreder sig över Hölicks fiskeläge.

Kråkö kapell är från 1736 och ligger i fiskeläget Kråkö hamn på norra delen av ön Kråkön. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad, i dag Hudiksvallsbygdens församling. Kapellet byggdes genom Hudiksvallsprosten Olof Johan Bromans försorg. Han bekostade kapellet med egna medel. Kapellet har något ovanligt för ett fiskarkapell, en kristallkrona. ”Kråkö kapell och prästkammaren utgör tillsammans en av de mest välbevarade kapellmiljöerna i Hudiksvalls skärgård”, anser Riksantikvarieämbetet.

Kuggörarnas kapell är från 1778, förbunden med Hornslandet via en vägbank från ön Kuggörarna. Fiskarkapellet hör historiskt till Hudiksvalls stad, i dag Hudiksvallsbygdens församling. Kapellet ligger på en höjd, omgiven av klapperstensfält. ”Kuggörarnas kapell är sannolikt det av skärgårdskapellen längs Hälsingekusten som syns tydligast från havet, vilket medfört att det även har använts som sjömärke”, skriver Riksantikvarieämbetet.

Olmens kapell är från 1956 och därmed yngst. Kapellet ligger i fiskeläget Olmen, som är två öar – Tunaolmens östra del hör till Hälsingtuna samt Tunaolmens västra del och Idenorsolmen till Idenors församling – men ligger närmast en tredje församling, Rogsta. Fiskarkapellet är i dag en del av Hudiksvallsbygdens församling. Kapellet har sakristia. Inredningen är enkel och i huvudsak från samma tid som kapellet. Kapellet har dopfunt med silverskål och ett votivskepp i form av vikingaskepp.

Agö, Bålsö, Kråkö och Kuggörarnas kapell hör historiskt till Hudiksvalls stad och dess församling. De hör alltså inte till geografiskt närmaste församling, Enånger för Agö kapell och Kråkö kapell samt Rogsta för Bålsö kapell och Kuggörarnas kapell. De tre andra kapellen – Bergö kapell, Hölicks kapell och Olmens kapell – hör till Rogsta, även om Olmens kapell ligger i Hälsingtuna.

Hälsingekusten.se har en ny sida om Gävleborgs elva fiskarkapell, sju i Hudiksvalls kommun, två i Söderhamn och två i Gävle. Fiskarkapellen är av olika ålder och stil. De har dock en gemensam grundutformning. Kapellen ligger vanligen också isolerade och har därför inte förändrats särskilt mycket genom historien. De har blivit väl omhändertagna under åren, av lokalbefolkningen snarare än församlingen. Kapellen är fortsatt i bruk för gudstjänster, dop och bröllop. Sommartid är de även populära besöksmål.

Bilden visar Agö kapell.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvallsbygdens församling