Oklart med Njutångersmuseer

Sedan utländska ägare tog över Njutångersgården, går författar- och fiskemuseerna i fastigheten en osäker framtid till mötes. Det ena museet rymmer arvet efter författaren och journalisten Sven O Bergkvist. Det andra, kallat fiskestugan, är ett rum som visar hur livet i ett kustnära hem såg ut förr i tiden.

Njutångersgårdens nya ägaren, Royal Swiss Hotell, kräver marknadshyra för de två museirummen. Museets förvaltare – Njutångers hembygdsförening – har inte de pengarna. Därmed riskerar båda museerna nedläggning.

Njutångersgårdens två museirum är inte så kända.

På övervåningen finns ett rum med arvet efter Njutångers stora skriftställare, Sven O Bergkvist. Han föddes 1927 i Njutånger och dog 1998 utanför Stockholm. Museet rymmer hans skrivbord, fotografier och böcker, både egna och andras. Sven O Bergkvist skrev femtiotalet böcker och kunde med tiden leva på sitt författarskap. Han skrev socialt engagerade arbetarskildringar, behandlade norrländska befolknings- och kulturfrågor samt avhandlade kuster och länder i västerled som Västkusten, Island och Grönland.

Strax innan Sven O Bergkvist avled, tog han kontakt med Njutångers hembygdsförening. Han undrade om föreningen var intresserad av innehållet i hans skrivarlya. Det var den.

Hembygdsföreningens ordförande Nils Larsson letar nu efter nya lokaler till samlingarna. Men han vet inte om de går att finna. I förlängningen innebär det att Njutångers två små museer kan komma att gå i graven.

Jörgen Bengtson