Hälsingekusten får nya broar

Iggesund fick en ny bro förra veckan, en 123 meter lång träbro från Iggesunds fabriksområde till Skälön. Nästa år börjar brobygget utanför Söderhamn, som ska ersätta den enfiliga träbron över Lötån, Forsbackabron, med en nio meter bred bro.

De två broarna längs Hälsingekusten bär på var sin historia.

Skälöbron i Iggesund har företaget Holmen byggt i trä. Den är sannolikt Sveriges största träbro. Bron, som är målad i rött, förkortar transporterna till Iggesund Paperboards nya reningsanläggning på Skälön med 9 300 meter, från 10 kilometer till cirka 700 meter. På köpet slipper boende runt Byfjärden tunga kemikalietransporter.

Forsbackabron i Söderhamn är av trä men var aldrig tänkt att bli bestående. Bron är ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron, som var ett övningsobjekt, ersatte en tidigare spång. Nu kommer en ny, bred bro med två filer samt gång- och cykelbana. Bron ska stå färdig våren 2011.

Jörgen Bengtson