EU hotar suringen

EU-regler kan tvinga Enångers och Hälsinglands två surströmmingstillverkare, Wedins salteri och Borkbo salteri, att stänga verksamheten 2012. Då upphör nämligen Sveriges dispens för försäljning av dioxinhaltig fisk. Dioxinhalten i fet fisk som strömming, fångad i Bottenhavet och Bottenviken, ligger ofta över EU:s gränsvärde.

Om inte dioxinhalten går ner, eller Sverige får ny dispens, går en mer än 500-årig tradition i graven.

För Borkbo salteri innebär det slutet på en framgångsrik, hantverksmässig tillverkning av suringen. För Gävlefisk, som driver Wedins salteri utanför Enånger, är effekten inte lika dramatisk, men den nyöppnade fabriken i Haga får svårt att leva vidare.

– Vi har två år på oss att hitta goda argument och jag tror vi kommer att klara det, säger Ruben Madsen, ordförande i Surströmmingsakademien, till Norrbottens-Kuriren, enligt Hudiksvalls Tidning (16/1).

– En fullständig katastrof, summerar Hans-Erik Englundh, en av ägarna till Borkbo salteri, i HT.

Dioxin är visserligen ett farligt miljögift, men halten som de flesta får i sig via surströmming är liten och knappast ett hälsoproblem. EU:s fyrkantiga regelverk tar dock föga hänsyn till detta. Därför hotar något oväntat EU, snarare än utfiskning eller miljögifter i sig, surströmmingens framtid i Hälsingland och övriga Norrland.

Jörgen Bengtson