Hälsinglands historia intresserar

Historieintresset växer i Hälsingland, både bland besökare och hos befolkningen. Nu har föreningar, församlingar och enskilda bildat föreningen Historiska Hälsingland, för att skapa historiska aktiviteter och arrangemang. Ett konstituerande möte i Bergsjö valde den 28 januari 2010 en interimsstyrelse med ordförande från Njutånger och tung representant från Trönö.

Sammankallande i interimsstyrelsen är medeltidsarkeologen Ola Nilsson, Njutånger. Styrelsen består av totalt sju personer, med Jan-Eric Berger, Trönö, som en av de tunga ledamöterna.

Styrelsen ska under vintern och våren precisera föreningens syfte, ta fram stadgar och på andra sätt förbereda ett årsmöte.

Bakom föreningens tillkomst står Stefan Barenfeld, projektledare för Hälsinglands Medeltid. Syftet med detta projekt är att främja medeltidsturismen. Nu vill ha gå vidare och göra hela Hälsinglands historia till något som lockar besökare.

– Vi vill göra det historiska Hälsingland tillgängligt genom att skapa upplevelsearenor, säger Stefan Barenfeld.

Dessa upplevelsearenor kan vara befintliga medeltidsarrangemang men också nya ”paketerade turistprodukter”. Tanken är att sälja fem ”medeltidspaket”, där tre vandringar ska ingå, under 2010 och ta fram paket för andra tidsåldrar till 2011.

Hälsingekusten mellan Hudiksvall och Söderhamn ligger bra till för olika historiska paket. Här finns bland annat medeltida kyrkor i Njutånger, Enånger och Trönö, pilgrimsleder som passerar dessa kyrkor, Långvinds och Iggesunds gamla järnbruk, hälsingegårdar och herrgårdar, fiskarhistoria och skärgårdskapell, stadshistoria i Hudiksvall och Söderhamn.

– Det är bra att vi slipper begränsa oss till medeltiden. Lyft fram järnbruken och fäbodslivet, säger Lars Andersson, en av deltagarna på det historiska mötet i Bergsjö.

– Hälsinglands historia måste synliggöras. Man ska inte behöva vara detektiv för att hitta arrangemang, säger Lena Berg Nilsson, även hon en av mötesdeltagarna.

Jörgen Bengtson