Ny Forsbackabro om ett år

Om ett år ska en ny bro stå klar längs Hälsingekusten: Forsbackabron öster om Söderhamn. Kommunstyrelsen har gett klartecken till bron, som kostar 25 miljoner kronor. I höst startar bygget. Den nya bron ska vara klar senast den 31 maj 2011.

Nuvarande Forsbackabron har bara en fil och kan inte ta tung trafik. Bron är ett provisorium, ett resultat av regementet Ing 1:s ingenjörskonst 1981. Träbron var ett övningsobjekt, som ersatte en tidigare spång.

Den nya bron får två filer plus en gång- och cykelväg och tar tung trafik utan begränsning. Två långtradare ska kunna mötas på bron. Bron eliminerar omvägen på fyra kilometer över Vågbro.

Anledningen till att den nya bron blir så dyr är att den måste få ny anslutningsväg från Utvik. Den vägen står för ungefär halva brons totalkostnad.

Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.

Jörgen Bengtson