Miljöstationer i Söderhamns skärgård

Söderhamns kommun fortsätter sin ambitiösa satsning på att utveckla skärgårdsturismen. Inom två år ska det finnsa 15 miljöstationer i Söderhamn.

Miljöstationerna handlar om att börja sopsortera även i skärgården, där i dag svarta sopsäckar tar emot allt avfall – osorterat.

Henrik Olsson, skärgårdssamordnare i Söderhamns kommun, säger att miljöstationerna syftar till att höja standarden på sophanteringen i skärgården.

Henrik Olsson ser skärgården som en väldigt stor naturtillgång för Söderhamns kommun. Kommunen satsar på att göra skärgården tillgänglig för alla. En viktig del i detta är övernattningsstugor och båttransport till öar med övernattningsstugor, som Söderhamn i dag har på fyra öar.

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner satsar inte på skärgårdsutveckling som Söderhamn gör. Med satsningen på miljöstationer tar Söderhamns kommun ytterligare steg på vägen mot att utveckla skärgården för turismen.

Jörgen Bengtson