Lättare bygga strandnära

Länsstyrelsen lättar på strandskyddet. Nya regler gör det något lättare att bygga strandnära – men bara för så kallade komplementbyggnader som bastu, gäststuga, friggebod, garage och förråd. De nya reglerna gäller för tomter inom strandskyddsområde.

Tidigare krävde länsstyrelsen att komplementbyggnaden måste ligga i jämnhöjd med huvudbyggnaden, alltså inte ligga närmare strandlinjen än huvudbyggnaden. Länsstyrelsen har nu utfärdat nya direktiv till hälsingekommunerna, där staten ställer tre krav på att få bygga utan dispens:

• Komplementbyggnaden måste ligga inom 15 meter från huvudbyggnaden.
• Komplementbyggnaden får inte ligga närmare än 25 meter från strandlinjen.
• Fastigheten måste ha en så kallad tomtplatsbestämning, som anger var på tomten man får bygga, vilket enbart nya fastigheter har.

Gamla fastigheter, som alltså inte har tomtplatsbestämning, måste söka dispens. Det kommer i praktiken inte att vara något problem för fastigheter som redan ligger inom strandskyddsområde och nära strandlinjen.

– Det finns ingen anledning att neka dispens, säger chefen för plan- och byggkontoret i Hudiksvalls kommun, Lennart Westberg, till Hudiksvalls Tidning (31/8 2010).

Jörgen Bengtson