Spännande museijärnvägar

Visste du att Hälsingland har tre museijärnvägar? Den längsta är 61 kilometer, den kortaste 0,3 kilometer.

Hälsingland bjuder på ett ovanligt brett utbud av museijärnvägar.

Dellenbanan är den längsta banan, 61 kilometer i hela sträckningen Hudiksvall–Ljusdal. Dellenbanan är den enda normalspåriga och historiskt elektrifierade järnvägen av de tre. I dag är den trafikerad av rälsbuss på en kort sträcka och med cykeldressiner på huvuddelen av banans längd.

Landabanan är en kort bana, cirka en kilometer, och en av få hästbanor i Sverige. I dag tuffar ånglok på den smalspåriga banan utanför Segersta,

Forsadalens järnväg är en nyanlagd industribana i Långby, Forsa. Här finns räls, lok och vagnar från tegelbruk i Forsa och Vallentuna.

Läs mer om Hälsinglands museijärnvägar under högerfliken Se och göra, klicka vidare på Museijärnvägar.

Jörgen Bengtson