Hälsingekusten samlad

Hälsingekusten.se bevakar Hälsingekusten. Därför har vi sedan en tid en avdelning som heter just Hälsingekusten. Där finns i dag 50 artiklar om orter, bygder, öar och socknar från Axmarbruk i söder till Saltvik i norr, dels under Hälsingekustens samhällen, dels Hälsingekustens öar.

Breddningen av Hälsingekustens.se, tidigare Långvind.com. till att omfatta större delen av Hälsingekusten är ett strategiskt val.

– Hälsingekusten.se vill bevaka vad som händer och vad som finns att göra längs Hälsingekusten. Vi har fler och fylligare artiklar om öar, orter och bygder på Hälsingekusten än vad Hälsingland Turism och berörda turistbyråer har på webben, säger webbredaktör Jörgen Bengtson.

Hälsingekusten.se avser att fortsätta bredda innehåller med mer material från Hälsingekusten och fördjupning på områden som det redan finns artiklar om.

Bland nyheter under våren och sommaren finns nya eller uppdaterade artiklar om de viktigaste öarna i Söderhamns skärgård – Branthäll, Enskär, Enskärsoren, Kalvhararna, Klacksörarna, Lilljungfrun, Prästgrundet, Rönnskär, Skatön och Svartsundet, Storjungfrun, Sörön och Vitön. Sedan tidigare finns artiklar om de större öarna i Hudiksvalls skärgård söder om Hudiksvall.

Det finns också nya artiklar om orterna på Hälsingekusten, från Saltvik, Nätvik och Enoksnäs utanför Hudiksvall i norr via Njutånger, Enånger, Humlegårdsstrand, Sandarne och Maråker till Granön och Trollharen i söder. Det finns även en fyllig artikel om gästrikeorten Axmarbruk, som ligger på gränsen till Hälsingland och en period har hört till Hälsingland.

Här finns också finns fylliga artiklar om Enångers socken och Trönö socken. Framöver kommer Hälsingekusten.se med artiklar om flera socknarna längs Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson