Hälsinglands fiskarkapell i fokus

Uppsala stift har fått upp ögonen för Hälsinglands och Gästriklands fina kulturskatt av fiskarkapell. De elva kapellen, från Bergön i norr till Lövgrund i söder, blir nu föremål för utredning och dokumentation i ett övergripande stiftsprojekt. Stiftet har fått 210 000 kronor i kyrkoantikvariskt ersättning från staten för att inventera kapellen.

Fiskarkapellen finns i Hölick och på Bergön (Rogsta), Bålsön, Kuggörarna, Olmen, Kråkön, Agön, Prästgrundet och Storjungfrun samt i Bönan och på Lövgrund i Gästrikland. Inventeringen omfattar inte andra kapell längs kusten som Långvinds kapell.

Den 7 oktober fattar stiftsstyrelsen det formella beslutet om kyrkoantikvarisk ersättning.

Den kyrkoantikvariska ersättningen kommer från staten och är en del av skilsmässoöverenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten. Svenska kyrkan får pengarna för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som är en angelägenhet för hela svenska folket.

Stiftet betalar också ut kyrkobyggnadsbidrag, som är snarlikt den kyrkoantikvariska ersättningen men kommer från kyrkans egna tillgångar.

Jörgen Bengtson