Suringen räddad från EU?

Europeiska unionen (EU) reglerar mycket i våra liv, inklusive vår rätt till strömming. Eftersom strömming i allmänhet och surströmming i synnerhet har högre halt av dioxin än EU tillåter, måste Sverige upphöra med fiskdelikatessen vid utgången av 2011. Nu kan strömmingen – som betyder så mycket för Norrlandskusten och till och med utgör Enångers sockenvapen – få förlängt dispens.

I den svenska valrörelsens slutskede kastar EU-parlamentsledamoten Anna Maria Corazza Bildt in en strömming i debatten. I en skriftlig fråga till EU-kommissionen ber hon att Sverige ska få behålla sitt undantag för produktion av surströmming.

– Det är ytterst viktigt att bevara denna svenska mattradition, som sysselsätter flera hundra fiskare och små- och medelstora företag, skriver hon i frågan till EU-kommissionen och begär förlängd dispens.

Sannolikt får Sverige förlängd respit för surströmmingen, efter konsumtionen per individ är så liten att hälsofaran är minimal. Men EU har ännu inte gett något nytt besked.

Jörgen Bengtson