Kritik mot Söderhamns strandskydd

Söderhamns naturskyddsförening riktar skarp kritik mot kommunens sätt att hantera strandskyddet. Handläggningen är slarvig och godtycklig, skriver föreningen i en inlaga till kommunen.

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län har sedan 2002 överklagat 20 dispensbeslut i länet, varav 15 berör Söderhamns kommun. Av 14 avgjorda fall har Naturskyddsföreningen fått rätt i nio.

Söderhamn har flitigt använt möjligheten att bevilja dispens från strandskyddet, en möjlighet som ökat sedan lagen ändrades under den innevarande mandatperioden.

Förvaltningschef Sture Zetterberg svarar på kritiken i Söderhamns-Kuriren 25/9.

– Det är vi som bereder ärendena och sätter in politikerna i gällande lagstiftning. Jag tycker vi är väl insatta, säger han.

Jörgen Bengtson