Skärgårdsbro stängd

Skärgårdsbron i Forsbacka öster om Söderhamn är stängd. Rivningen av den gamla träbron har startat. Sedan börjar arbetet med att bygga en helt ny Forsbackabro.

I slutet av maj 2011 ska den nya bron vara klar till en kostnad av 25 miljoner kronor. Forsbackabron har blivit allt viktigare för Söderhamn i takt med att fritids- och permanentbebyggelsen har ökat på norra sidan av Söderhamnsfjärden.

Gamla Forsbackabron hade bara en fil och kunde inte ta tung trafik. Bron var ett provisorium, byggd som ett övningsobjekt av Svea ingenjörsregemente 1981. Nu blir det äntligen en permanent lösning.

Den nya bron får två filer plus en gång- och cykelväg och tar tung trafik utan begränsning. Två långtradare ska kunna mötas på bron. Bron eliminerar omvägen på fyra kilometer över Vågbro.

I dag är trafiken av en helt annan omfattning än när Forsbackabron stod färdig 1981 och ersatte en spång över Lötån och våtmarkerna vid Granskär. Fram till avstängningen av bron i måndags har 2 000 fordon passerat bron per dygn.

Jörgen Bengtson