Närmare vindkraft på Storgrundet

Vindkraftsplanerna i Söderhamns skärgård börjar ta form. Regeringen har gett bolaget Storgrundet Offshore AB tillstånd att undersöka havsbotten vid Storgrundet inför planerat vindkraftspark.

Undersökningen ska vara slutförd senast den 31 december 2012. Den är nödvändig för att bolaget ska kunna få tillstånd att bygga en vindkraftspark till havs. Nästa steg är att Miljödomstolen beslutar om tillstånd för bygget av vindkraftverken. Redan den 16 september i år ska domstolen ge besked.

Storgrundet Offshore AB vill bygga 40–50 vindkraftverk på Storgrundet i Söderhamns skärgård. Om allt går enligt planerna ska vindkraftsparken stå färdig 2014. Verken ska kunna producera cirka 800 miljoner kilowatttimmar (kWh). Det skulle räcka till att försörja 160 000 hushåll med el.

Jörgen Bengtson