Kråkö kapell får ny klockstapel

Fiskarkapellet på Kråkön måste få ny klockstapel. Den gamla håller på att ruttna sönder. Därför har församlingen ansökt hos länsstyrelsen om att få uppföra ny klockstapel och hos Ärkestiftet om kyrkoantikvariskt ersättning för bygget. Dessa pengar står staten för. Svenska kyrkan får pengar för att underhålla och bevara kulturvärden som kyrkan förfogar över och som är en angelägenhet för hela svenska folket.

Tidens tand har gått hårt åt Kråkö kapells klockstapel. Den har blivit angripen av röta. Hudiksvall-Idenors församling, som Kråkön hör till, har två val: riva klockstapeln och ställa undan klockan eller bygga nytt.

Kapellet och klockstapeln har en gemensam historia. Kapellet timrades i Hudiksvall 1735 och kördes ut till Kråkön 1736. Samma år gjorde man en klockstapel. Klockan blev sedan omgjuten 1793.

Om det blir ja till både byggnation och pengar räknar församlingen med att den nya klockstapeln ska stå färdig nästa år, då Kråkö kapell fyller 275 år.

Hälsinglands nio fiskarkapell står också i fokus för en övergripande utredning och dokumentation, som stiftet ska genomföra. Arbetet omfattar både Hälsinglands och Gästriklands fiskarkapell.

Jörgen Bengtson