Informationskaos på E 4:an

Norrlands blodåder, Europaväg 4, slutade pulsera på fredag eftermiddag, som en följd av en masskrock i Enånger. Först vid sextiden på lördag morgon flödade trafiken åter norrut. Resenärerna som satt fast i bilköerna fick under eftermiddagens, kvällens och nattens lopp motstridiga eller direkt felaktiga besked om trafikläget. Korrekta uppgifter hade fått många människor att välja andra vägar eller ställa in fortsatt resa.

Olycka inträffade i Enånger mellan västra och södra infarten till samhället.

Varken Sveriges radio eller Hela Hälsingland greppade läget, utan gav direkt felaktiga besked på radion och sina respektive webbplatser om att trafiken var igång. I själva verket rörde den sig inte en centimeter i norrgående riktning under minst sex timmar. Så länge satt nämligen Hälsingekusten.se:s redaktör fast 1,5 kilometer söder om Ångersjöns rastplats, och då hade många hundra bilister redan suttit i kö mycket längre.

I södergående riktning kom trafiken igång tidigare, eftersom polisen dirigerade trafiken via Enångers centrum, Tosätter och gamla E 4:an. För trafiken i norrgående riktning gjorde polisen ingen omdirigering via vare sig vid trafikplatserna Ångersjön eller Losjö, med följd att kön blev minst en halvmil lång. Trafikverkets information på webben var så dålig att den inte sa något annat än att det var en trafikolycka i Enånger.

Strax efter midnatt ringde Långvind.coms redaktör Sveriges radios trafik- och serviceredaktionen för att tala om att trafiken stod helt stilla i norrgående riktning, trots att SR upprepade gånger sa att trafiken var igång, om än långsamt. Polisen säger att trafiken är igång, var svaret från redaktionen. Först cirka klocka sex började bilkön så sakta att röra sig norrut.

– Det är illa att Sveriges radion, som har samhällets uppdrag att informera allmänheten om allvarliga olyckor, inte skötte sitt uppdrag, utan lämnade felaktig information under så många timmar av olycksförloppet. Det är än värre att polisen inte stoppade trafiken i norrgående riktning och dirigerade om den vid de trafikplatser som fanns, säger Agneta Bengtson till Hälsingekusten.se.

– Vi åkte från Stockholm vid niotiden och övervägde att ta in på hotell längs vägen eller ta en annan väg, men gjorde inte det, eftersom vi hela tiden fick besked att trafikläget var under kontroll, även om trafiken gick långsamt. Kvällens och nattens informationshantering och polisens trafikhantering var urusel, säger hon.

Jörgen Bengtson