Stor vindkraftspotential i Hudik

Hudiksvall har bästa vindkraftspotentialen av alla kommuner i Gävleborg, visar en ny kartläggning gjord av forskare vid Uppsala universitet. Hudiksvall hamnar på 55:e plats bland Sveriges 290 kommuner.

Studien, som är gjord på uppdrag av Energimyndigheten, mäter hur stor landyta varje kommun har, som är kommersiellt intressant för vindkraft. Kravet är en vindstyrka på minst sju meter per sekund på 72 meters höjd.

Länets tio kommuner har följande yta i kvadratkilometer (inom parentes placeringen bland Sveriges 290 kommuner), som är av intresse för vindkraften:

Hudiksvall: 133 (plats 55)
Nordanstig: 69 (plats 85)
Gävle: 41 (plats 100)
Ockelbo: 41 (plats 101)
Bollnäs: 28 (plats 119)
Söderhamn: 14 (plats 135)
Ljusdal: 5 (plats 147)
Ovanåker: 3 (plats 152)
Sandviken: 3 (plats 155).
Hofors: 0

I Gävleborg som helhet finns 337 kvadratkilometer landyta, som uppfyller kravet för kommersiell vindkraft. Om man räknar in havsområdet blir ytan hela 5 109 kvadratkilometer.

Intresset för vindkraft är stort i Gävleborg. I Hudiksvall har dock vindkraften fått stå tillbaka, eftersom den politiska majoriteten hittills motsatt sig en ordentlig vindkraftsutbyggnad. Kommunen har definierat bort i stort sett hela kusten som ”känslig landskapskaraktär”. Flera remissvar har reagerat mot detta, bland andra Långvinds bruk. Länsstyrelsen underkände i augusti i år Hudiksvalls vindkraftsplan och kräver en ny plan.

Den nya fempartialliansen i Hudiksvall signalerar en helt annan vindkraftspolitik. Så nu finns förutsättningar att Hudiksvall kan bli en vindkraftskommun att räkna med, där kusten är högintressant för vindkraftsbruk.

Jörgen Bengtson