Njutånger gammalt maktcentrum?

Njutångers kyrka har en klockstapel på en kulle ovanför kyrkan. Enligt arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson är kullen anlagd och har en historia äldre än klockstapeln. Högen kan ha varit försvarstorn eller stormannagrav, ett tecken på ett inte tidigare känt maktcentrum i Njutånger.

Kullen ovanför kyrkan är mer än en vanlig kulle, som man jämnat till och placerat klockstapeln på.

Man vet att klockstapeln byggdes upp på 1720-talet efter en brand. Arkeologparet Nilsson tror att den gamla klockstapeln stod på samma plats och att högen anlades före den första klockstapeln.

Högen kan vara resterna av ett försvarstorn, en kastal. Men den kan också vara en gravhög, en storhög, en stormannagrav från järnåldern, skriver de i Enånger-Njutångers församlingstidning Kyrkbladet.

Högen kan också ha varit tingsplats i ett senare skede.

– Högar av den typ som finns vid Njutångers kyrka har ofta under medeltid använts som tingsplatser. Det som också är belagt är att det år 1363 hölls ting i Njutånger och en inte alltför vågad gissning är att detta hölls just på kullen, skriver Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson i Kyrkbladet.

Tidigare fanns också en liknande hög vid Enångers gamla kyrka.

– Existensen av denna är kanske inte allmänt känd, men i detta fall är det ingen tvekan om att det rör sig om en storhög, skriver paret Nilsson.

Enångers medeltida kyrka hade alltså tidigare en stormannagrav från järnåldern.

Paret Nilsson lutar åt att den stora högen vid Njutångers kyrka också är en storhög, och att storhögarna i Enånger och Njutånger – tillsammans med andra arkeologiska fynd – pekar på att det tidigare fanns en ”lokal maktkoncentration” som tidigare inte varit känd i denna del av Hälsingland. De ser här också en ”kulturkontinuitet mellan järnåldern och medeltid, som tidigare inte har satts samman till en gemensam bild”.

Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson hoppas kunna genomföra en kulturhistorisk förstudie över Enångers och Njutångers socknars historia, som belyser platser och miljöer med koppling till bebyggelse och lokala maktcentra vid övergången till medeltid.

Om högen ovanför Njutångers kyrka skulle visa sig vara en tidigare okänd storhög ”skulle det vara mycket unikt och av såväl stort vetenskapligt som publikt intresse”, skriver de i Kyrkbladet.

Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson ledde sommaren 2010 flera historiska exkursioner i Njutånger. En gick till Rödhälle skans längst ut på Örängesnäset. Denna och andra fornlämningar ”visar att Njutånger har spelat en tidig och viktig roll i Hälsinglands historia som inte syns”, sa Ola Nilsson i augusti 2010 till Långvind.com. Han var inte nådig i hur historikerna har behandlad denna del av Hälsingland.

– Kulturimperialismen gör att vi inte har sett den lokala historien, sa han till Hälsingekusten.se.

Jörgen Bengtson