Mindre strömming

Bottenhavets strömming har minskat i storlek sedan 1980-talet, visar en sammanställning som Gävlefisk Ekonomisk förening har gjort. Det betyder dock inte att strömmingen har blivit mindre för tid och evighet. Strömmingarnas storlek varierar över tiden, visar Gävlefisks rapport.

Gävlefisk har undersökt strömmingsbeståndet i Bottenhavet under 300 år. Rapportens slutsats är att det finns två olika strömmingbestånd, ett som leker på våren och ett som leker på hösten. Ungefär vart femtionde år har det skett ett skifte i vilket bestånd som dominerat. Det ena beståndet trivs bättre i vatten med låg salthalt, den andra i vatten med högre salthalt.

– På 40-talet var strömmingen riktigt stor. Det var förmodligen de sista årskullarna på höstlekarna, säger populationsbiolog Björn Lundmark till Söderhamns-Kuriren (5/1 2011).

Nu tror han att höstlekarna kommer att ta över igen. Men han reserverar sig för att övergödning och andra miljöförhållanden kan rubba balansen och göra att det inte blir något skifte. En slutsats är att miljöförhållanden påverkar strömmingen mer än fisket och sälarna och att man behöver forska mer om strömmingbeståndets storlekt är, framför allt i Sverige.

– Det vet man inte. Nästan all provfiskning sker på den finska sidan, säger han till Söderhamns-Kuriren.

Jörgen Bengtson