Mer vandrande fisk

Nu kan fiskarna vandra upp för ännu ett vattendrag, som tidigare hindrat fiskens väg: Lillfjärden i Hudiksvall.

Fiskarnas vandring från havet via Sundskanalen till Lillfjärden har varit omöjlig. Det gick inte att ta sig från kanalen till Lillfjärden. En regleringsdamm satte stopp för fiskens framfart. En så kallad sjötröskel har nu ändrat på detta. Stenarna som bildar sjöströskeln ligger vackert i en halvbåge, där det tidigare var stopp för fiskens vandring uppströms.

Eftersom det fort blir varmt i Lillfjärden och vattnet där är näringsrikt, är den tidigare inre havsviken ett populärt tillhåll för många fiskar.

Den nya sjöströskeln har bestått provet och fungerat både under den mycket kraftiga vårfloden och låga flöden före och efter.

Andra projekt i Hudiksvalls kommun har tidigare öppnat för fiskvandring, där vattendragen har varit spärrade av dammar. Långvinds ström fick tre omlöp – en konstgjord bäck – för några år sedan. Dessa omlöp har gjort det möjligt för fisk att vandra förbi dammarna vid Långvinds herrgård, Kvarndammen och Hålldammen och simma vidare upp i sjösystemen.

Både Långvinds ström och Hornåns utlopp i Sundskanalen har därmed fått nya fiskeattraktioner.

Jörgen Bengtson