Axmarbruk kulturreservat

Länsstyrelsen har gjort Axmarbruk, på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland, till kulturreservat. Här fanns redan tidigare ett naturreservat.

Axmar bruk anlades som järnbruk av bergmästaren Claes Depken, som fick privilegiebrev att bygga bruket 1671. Depken sålde efter ett år bruket till assesor Albert Behm. Hans dotter Brita, även kallad Järn-Brita, tog över bruket 1679 och ägde det till 1755. Albert Behm och Järn-Brita ägde också Långvinds bruk. Långvindsbruk och Axmarbruk har alltså en gemensam historia från stormaktstiden med en unik natur- och kulturhistoria.

Länsstyrelsens beslut i tisdags att göra Axmarbruk till kulturreservat kom inte som någon överraskning. Det har varit på gång några år. Föreningen som äger det gamla järnbruksområdet har arbetat för att göra den historiska miljön med bruksområdet – och då framför allt den inre delen av hamnen med mängder av skeppsvrak på botten – till Gästriklands första kulturreservat. I vattnen utanför bruket finns sedan tidigare ett naturreservat.

I det nya kulturreservatet möter Bergslagen och havet varandra. Även lämningar i vattnet utanför Axmarbruk, som gränsar till befintligt naturreservat, ingår i kulturreservatet. Länsstyrelsen säger i sitt beslut att de två reservaten är en helhet, där man vill lyfta fram både kultur- och naturmiljövärden.

Jörgen Bengtson