Världens minsta konsthall

Världens minsta konsthall finns i en telefonkiosk på Kråkön i Hudiksvalls skärgård. Här ordnar det lilla fiskeläget med de många konstnärerna en årlig konstutställning, i år ”Broman på Ön”. Den skildrar prosten Johan Olof Bromans koppling till Kråkön.

Olof Broman föddes i Välsta, Rogsta, utanför Hudiksvall. Han var en verklig tusenkonstnär, kanske inte så mycket i bokstavlig, konstnärlig bemärkelse som i bildlig. Han levde 1676–1750, i en spännande tid, mellan stormaktstid och upplysningstid.

Olof Broman studerade filosofiska, teologiska och naturvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet innan han disputerade, blev prästvigt och började sin livsresa som lärdomsgigant i Hudiksvalls stad.

Han var präst, kyrkoherde och prost, rektor, läkare, kirurg, historiker, byggherre, arkitekt med mera. Mest känd är han kanske för verket om Hälsingland, Glysisvallur, tre handskrifter i stora foliovolymer på 2 700 sidor.

Olof Bromans relation till Kråkön är speciell. Han uppförde 1736 Kråkö kapell med privata medel, när församlingen och Iggesunds bruk inte ville anslå medel. I år firar det förtjusande lilla fiskarkapellet, som ligger på en höjd ovanför fiskeläget, 275-års-jubileum. Med anledning av kapellgrundarens speciella koppling till ön – för hur många kyrkoherdar har på egen bekostnad byggt ett kapell i församlingen – har Olof Broman fått ett liten utställning i Kråköns före detta telefonkiosk.

I text och bild skildrar utställningen Bromans liv. Utställningskatalogen – en vikt A 4:a – fångar Olof Broman som mannen i en brytningstid.

”Det är svårt att få något riktigt grepp om vem Olof Broman egentligen var. Han glider hela tiden undan. När man tror sig se en framtidsinriktad folkbildare och reformator kan han punktera den bilden genom att påstå att han med egna ögon sett både spöken och småfolk.”

Varje år bjuder världens minsta konsthall på en utställning med koppling till Kråkön på Hälsingekusten.

Jörgen Bengtson