Klockstapeln på plats

Kråkö kapell fick i går en stabil klockstapel. Den gamla hade rötan tagit. Om ungefär en vecka kommer klocka och spåntak på plats. Sedan kan kyrkklockan åter ljuda över det lilla fiskeläget Kråkö hamn i Hudiksvalls skärgård.

Klockstapeln är gjord av senvuxen kärnfuru, som är minst 100 år gammal. Den är i både storlek, dimension och material exakt likadan som den gamla.

Det tog hela två år innan den nya klockstapeln kom på plats. Både kyrkoråd, stift och länsstyrelsen skulle säga sitt. Länsmuseet agerade kontrollant.

Kråkö kapell firade 275-årsjubileum i juli i år. Kapellet byggdes genom Hudiksvallsprosten Olof Johan Bromans försorg. Han bekostade kapellet med egna medel, när Iggesunds Bruk inte ville låta honom ta timmer från Innerstön till bygget, och församlingen var ointresserad av att bekosta ett kapell för stadens fiskande borgare.

Den 27 juni 1736 forslade Broman ut kapellet till Kråkön för uppmontering. Redan den 11 juli 1736 kunde den viljestarke prosten förrätta invigningen av guds hus.

Klockstapeln kom på plats samma år. Den fick en större klocka 1793.

Kråkön, liksom grannöarna Drakön och Agön, hör historiskt till Hudiksvalls stad och församling, trots att den ligger i vad som normalt borde vara Njutångers socken. Därför är också hantverkarna som byggde den nygamla klockstapeln utsända av Hudiksvalls församling.

Jörgen Bengtson