Bålsön på nätet

Bålsön, en av de större öarna i Hälsingland skärgård, finns nu med egen artikel på Hälsingekusten.se under huvudfliken Se och underfliken Hälsingekustens öar. Därmed finns också Bålsön på nätet, för det finns lite samlat skrivet om ön nordost Hornslandet.

Bålsön har mycket att berätta. Här finns ett av Norrlands äldsta fiskarkapell, som genom landhöjningen har förlorat sin kontakt med havet. Den har också förlorat kontakten med fiskeläget, för det flyttades på 1840-talet till en ny plats, längre söderut på ön. Kapellet fick dock stå kvar.

Bålsön är också ovanlig genom att den har bofast befolkning och elanslutning, två ovanligheter i Hudiksvalls skärgård.

Trots att Bålsön ligger nordost om Hornslandet och därmed borde höra till Rogsta socken, hör Bålsön historiskt till Hudiksvalls stad. Kapellet hör alltjämt till Hudiksvalls församling, som håller prästhelg varje sommar i det gamla kapellet från 1603.

Bålsön är – med undantag för fiskeläget – naturreservat.

Jörgen Bengtson