Dubbla miljöbrott på kusten

Två miljöbrott har drabbat Hälsingekusten. På Kråkön har någon fällt nio små tallar vid lägerplatsen i Kummelviken och en tall i området Ryssland, båda inom naturskyddsområdet. I Mellanfjärden har någon anlagt en väg mellan sjöbodar och gistvallar – den öppna plats med ställningar där man torkar fisknät.

Trädfällningen på Kråkön är polisanmäld. Vem gärningsmannen eller -männen är, vet inte polisen.

Den som byggt väg i Mellanfjärden har en månad på sig att ta bort vägen och återställa gistvallen.

Hudiksvalls Tidning skriver om miljöbrotten i dagens tidning i två stort uppslagna artiklar.

Jörgen Bengtson