Fler strandnära tomter

Hudiksvalls kommun beviljar fler dispenser från strandskyddet till den som vill bygga ett havs- eller insjönära hus. Statistiken för första halvåret de tre senaste åren talar sitt tydliga språk: 52 dispenser 2011 mot 17 dispenser 2010 och 20 dispenser 2009. Under hela 2010 beviljade kommunen 41 dispenser och 2009 något fler, 47 dispenser.

– Folk vill bo nära vattnet, den trenden håller i sig, säger Lennart Westberg, plan- och bygglovschef i Hudiksvalls kommun, till Hudiksvalls Tidning i dag.

Ökningen av strandnära hus är inte fullt så stor som den verkar. Ett tiotal dispenser rör elnätsbolagens transformatorstationer. Men även om man räknar bort dessa, är trenden tydlig: Folk vill bo nära vatten och kommunen är mer generös att bevilja dispens.

Möjligheten att bygga i strandskyddat område är dock starkt begränsad. Lagen och dess främsta uttolkare, Naturvårdsverket, accepterar bara sex skäl, som kan häva strandskyddet.

Nya regler, som kom 2010, gör det något lättare att bygga strandnära så kallade komplementbyggnader som bastu, gäststuga, friggebod, garage och förråd. Dessa nya regler gäller för tomter inom strandskyddsområde.

Tidigare måste komplementbyggnaden ligga i jämnhöjd med huvudbyggnaden, alltså inte närmare strandlinjen än huvudbyggnaden. Länsstyrelsen utfärdade förra året nya direktiv till hälsingekommunerna, där staten ställer tre krav på att få bygga utan dispens:

• Komplementbyggnaden måste ligga inom 15 meter från huvudbyggnaden.
• Komplementbyggnaden får inte ligga närmare än 25 meter från strandlinjen.
• Fastigheten måste ha en så kallad tomtplatsbestämning, som anger var på tomten man får bygga, vilket enbart nya fastigheter har.

En annan förändring, som också öppnar för mer strandnära byggande, är så kallade Lis-områden, där Lis står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. I kommunerna pågår ett arbete med definiera Lis-områden, som sedan förs in i kommunens översiktsplan, och där lättnader i strandskyddet gäller. Ny lagstiftning gör det möjligt att låta befintliga tätorter, småorter, byar och regioner växa inom strandskyddsområden genom att tillåta att man anlägger campingplatser, permanentbostäder och fritidshus.

Jörgen Bengtson